Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

Fèis Spè

An Dàmhair 10, 2016 - An Dàmhair 14, 2016

Badenoch & Strathspey

On a chaidh ar stèidheachadh ann an 1991 tha Fèis Spè air oideachas anns na h-ealain traidiseanta a thairgse do dh’ òigridh ann an sgìre Bhàideanaich is Sra Spè le taic bho Fhèisean nan Gàidheal is ballrachd againn leis a’ bhuidhinn.

Tron bhliadhna tha sinn a’ cur air dòigh iomadach seòrsa tachartais leithid:

 • Prìomh sheachdain na fèise anns an Dàmhair gach bliadhna
 • YMI – ceòl traidiseanta anns na bun-sgoiltean
 • Clasaichean na Fìdhle.
 • Cèilidh air Chuairt a’ Mhonaidh Ruaidh
 • Trad in the Park – deireadh sheachdainnean còmhnaidh airson deugairean.
 • Còmhlan Cèilidh Òga
 • Làithean Ciùil na Fèise.

Tha barrachd fiosrachaidh, naidheachdan is clàradh air loidhne rim faotainn air an làrach-lìn againn www.feisspe.org.uk agus tha sinn air Facebook cuideachd.

Since 1991 Fèis Spè has been providing traditional music tuition for young people in Badenoch and Strathspey through our membership of and support from Fèisean nan Gàidheal.

We run a wide range of activities throughout the year including:

 • Annual main Fèis week (October)
 • YMI – traditional music in primary schools
 • Fiddle tuition
 • The Cairngorms Ceilidh Trail
 • Trad in the Park – Residential teenage weekends
 • A Junior Ceilidh band
 • Fèis music days

Full information, news and online-booking is available on our website www.feisspe.org.uk and you can also find us on Facebook.

Details

Start:
An Dàmhair 10, 2016
End:
An Dàmhair 14, 2016
Event Categories:
,
Event Tags:
, ,
Website:
www.feisspe.org.uk

Organizers

Caroline Sterritt
Fiona McLean

Venue

Aviemore Primay School & Community Centre
Strathspey, PH22 1SF United Kingdom + Google Map
Phone
01479 813140
View Venue Website
Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer