Fiosrachadh COVID

Tha fiosrachadh co-cheangailte ri COVID-19 ri fhaighinn air a’ bhàr-thaobh:

  • Stiùireadh COVID-19 airson luchd-oideachaidh, com-pàirtichean agus saor-thoilich nam Fèisean
  • Modhan dìon COVID-19 – air ùrachadh san Dàmhair 2021
  • Measadh Cunnart COVID-19

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer